Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

BRIS bvba verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht va de persoonsgegevens die wij verwerken:
⦁ Voor- en achternaam
⦁ adresgegevens
⦁ telefoonnummer
⦁ e-mail adres
⦁ IP-adres
⦁ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
⦁ locatiegegevens
⦁ gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BRIS bvba verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

⦁ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
⦁ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
⦁ Om goederen en diensten bij je af te leveren
⦁ BRIS bvba analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
⦁ BRIS bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BRIS bvba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met een maximum van 1 jaar, indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

BRIS bvba verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BRIS bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BRIS bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van je toestemming of bezwaar op de verkwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brisbvba.be.

nl_NLDutch